ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11
1430 Hrastnik
 

SPLOŠNA AMBULANTE

                 
                       
                       

SPLOŠNA AMBULANTA 1

                   
                       
Vesna Trifoni, dr. med.spec.druž.med.                    
T: 03 56 54 464                    
                       
                       
Št. opredeljenih oseb: 1342                    
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS    PON  TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-14:00 7:00-12:00 / za prvi pregled 0      
20:00    
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom za malico.                  
malica zjutraj - 11.30 -12.00   malica popoldan - 17.30 -18.00            
                       
Petek: vsak 5. petek popoldan od 12:00 do 20:00.                  
Naročanje na preglede ponedeljek 13.30 - 17.30,  torek,  sreda, četrtek in  petek od 07.30 - 11.30 ure.          
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Jakob Klenovšek, t.z.n.              
                       
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 464                    
- po elektronski pošti: amb1@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
REFERENČNA AMBULANTA - DR. TRIFONI                  
                       
                       
Katja Krpič, dipl.m.s. - nadomešča Barbara Leskovšek Polak dipl.m.s.(torek in četrtek)            
T: 03 56 54 464                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI    
    7:00-12:00     11:00-16:00   / za prvi pregled 5    
Katja Krpič, dipl.m.s. - nadomešča Sandra Krajšič dipl.m.s.(petek)     7:00-14:30        
T: 03 56 54 470                      
Opombe:                       
Nosilec referenčne amb. je Vesna Trifoni, dr.med.                  
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede v splošni ambulanti dr. Trifonijeve  ponedeljek 13.30 - 17.30,  torek,  sreda, četrtek in  petek od 07.30 - 11.30 ure.    
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbara Leskošek Polak, dipl.m.s.            
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 470                    
                       
- po elektronski pošti: amb1-ref@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
SPLOŠNA AMBULANTA 2                    
                       
Dragan Ristić, dr. med.spec.druž.med.                    
T: 03 56 54 466                      
                       
                       
Št. opredeljenih oseb: 1342                    
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS    PON  TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:30 7:30 - 14:00 12:30 07:30 - 14:00 7:30-   / za prvi pregled 0      
14:00 19:30 13:00    
                       
Opombe: Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Petek: vsak 5. petek popoldan od 12:00 do 20:00.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda  od 15.00 -17.00 ure.        
                       
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Darja Gojgič s.m.s.                
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 466                    
                       
- po elektronski pošti: amb2@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
REFERENČNA AMBULANTA - DR. RISTIĆ                  
                       
                       
Barbara Zupančič, dipl.m.s.                    
T: 03 56 54 454                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI    
   7:00 - 14:00 7:00 - 14:00h   13:00 -19:00h  
/ za prvi pregled 5    
                       
Opombe:         vsako drugo sredo
             
                       
Nosilec referenčne amb. je Dragan Ristić, dr.med.                  
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede torek, in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -.17.00 ure.            
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbara Zupančič, dipl.m.s.              
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 454                    
                       
- po elektronski pošti: ref3@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
AMB V. in ŠOLSKI DISPANZER                    
                       
Monika Mlinar Agrež, dr. med. spec. spl. in druž. med.                  
T: 03 56 54 455                      
                       
                       
AMBULANTA V                      
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:30 -14:30h 12:30 - 20:00h   7:30 - 14:30 h 7:30 -14:00h / za prvi pregled 0      
                       
ŠOLSKI DISPANZER                    
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
      7:30-13:50     / za prvi pregled 0      
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom  za malico.                  
malica zjutraj - 11.00 -11.30   malica popoldan - 16.00 -16.30            
                       
Petek: vsak 5. petek popoldan od 13:00 do 20:00.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, torek od 15.00 -.17.00 ure.        
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam : Anamarija Horvatič s.m.s.              
                       
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 455                    
- po elektronski pošti: sd@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
REFERENČNA AMBULANTA - DR. MLINAR AGREŽ                
                       
                       
Barbara Zupančič, dipl.m.s.                    
T: 03 56 54 454                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI    
 
 
 13:00 - 19:00
07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 / za prvi pregled      
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom  za malico.    vsako drugo sredo
             
                       
malica zjutraj - 11.00 -11.30   malica popoldan - 16.00 -16.30            
                       
Nosilec referenčne amb. je Monika Mlinar Agrež, dr.med.                
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, četrtek od 8.00 do 12.00 ure,  torek, in petek od 13.00 - 14.00 ure.          
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbara Zupančič.                
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 454                    
- elektronsko   ref3@zd-hrastnik.si                
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
                       
DISPANZER ZA ŽENSKE                    
                       
DISPANZER ZA ŽENSKE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Jelka Markovič Grahek, dr. med., spec.gin.                  
T: 03 56 54 462                      
                       
Št. opredeljenih oseb: 3411            
               
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET
PET

ČAKALNA DOBA MIN DNI        
  13:00 - 20:00h 13:15 -  20:00h vsako drugo 14:00-18:00 6:30 - 13:30h / za prvi pregled 5        
             
             
                       
Opombe: Čakalna doba do 90 dni. Praviloma se upoštevajo želje pacientk in se na ta način določi datum pregleda.        
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, torek, in sreda od 15.00 - 17.00 ure, četrtek od 08.00 -12.00 ure.          
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Ines Prah s.m.s.                
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 462                    
- po elektronski pošti: dzz@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
FIZIOTERAPIJA                       
FIZIOTERAPIJA, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt; Katarina Radak, višji fizioterapevt; Neja Fink, diplomirani fizioterapevt         
T: 03 56 54 471                      
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB          
Alenka Trstenjak 6:30-13:30h 6:30-13:30h 10:45-17:45h 10:45-17:45h 6:30-13:30h /          
Katarina Radak 10:45-17:45h 10:45-17:45h 6:30-13:30h 6:30-13:30h 6:30-13:30h /          
Neja Fink 6:30 - 9:20 6:30 - 9:20 6:30 - 9:20 6:30 - 9:20 6:30 - 9:10 /          
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom za malico.                  
malica zjutraj - 10.00 -10.30   malica popoldan - 15.00 -15.30            
                       
V času počitnic, dopustov in bolniških izpadov je delovni čas samo dopoldan.                
                       
Naročanje na preglede ponedeljek - petek od 11.00 - 13.00 ure.                
                       
Odgovorni osebi za naročanje in čakalni seznam: Katarina Radak, višji fizioterapevt in Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
           
          Čakalne dobe za zelo hitro do 14 dni, za hitro do 90 dni in za redno   
Naročite se lahko:         do 180 dni.          
          Minimalne čakalne dobe - 02.04.2019:         
     
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 471       - zelo hitro         18 dnI        
- po elektronski pošti: fizioterapija@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik   - hitro                92 dni          
                       
          - redno             166 dni        
                       
                       
PATRONAŽA                      
PATRONAŽA, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Marija Laneger, dipl.m.s., Nika Grilc dipl.m.s. (nadomešča Vesna Blaj Martinc,  dipl.m.s.in mag. zdrav. nege), Tamara Zemljak, dipl.m.s.    
T: 03 56 54 456                      
M: 041 334 668                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
Marija Laneger 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 - 11:30h za prvi obisk 5      
Vesna Blaj Martinc 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:30 - 17:00h 7:00 - 11:30h np 5      
Tamara Zemljak 7:00 - 14:00 / / / / / np 5      
                       
Opombe:                      
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).            
                       
Sobota 1x mesečno.                      
                       
Naročanje:                      
                       
Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15                    
                       
Telefon: 03/56 54 456   M: 041 334 668                  
                       
E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si                  
                       
Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
NEGA NA DOMU                    
NEGA NA DOMU, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Saša Rabuzin, s.m.s.                      
                       
T: 03 56 54 456                      
M: 041 334 668                      
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 11:30h za prvi pregled 5      
                       
Opombe:                      
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).            
                       
Sobota 1x mesečno.                      
                       
Naročanje:                      
                       
Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15                    
                       
Telefon: 03/56 54 456.   M: 041 334 668                  
                       
E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si                  
                       
Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
LABORATORIJ                      
Novi dom 11, 1430 Hrastnik                    
                       
Vodja  : Katarina Jordan Jazbec, univ.dipl.biol.spec.med.biokem.                
                       
Nadomestni vodja: Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biomed.                
                       
Zaposleni: Marija Jeraj, dipl.inž.lab.biomed.;  Eva Žerko, lab.teh., Tanja Vidmar, lab.teh.            
                       
T: 03 56 54 467                      
Obratovalni čas laboratorija                 
  1.1.-24.6. 25.6.-31.8.                  
1.9.-31.12.                
ponedeljek - petek 600 - 1600 600 - 1400 obratovalni čas laboratorija                
ponedeljek - petek 700 - 1500 700 - 1300 obratovalni čas odvzemov in sprejema materiala                
torek in četrtek  700 - 1500 700 - 1300 odvzemi in sprejem materiala za pošiljanje v različne ustanove v Ljubljano                
ponedeljek – četrtek,  700 - 1500 700 - 1300 odvzemi in sprejem materiala za pošiljanje v SBT                
petek 700 - 1100 700 - 1100        
Ob sobotah, nedeljah in praznikih laboratorij ne obratuje.    
                   
ORDINACIJSKI PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
       
ČAS      
  6:00 - 16:00h 6:00 - 16:00h 6:00 - 16:00h 6:00 - 16:00h 6:00 - 16:00h   / za prvi pregled 0      
                       
                       
                       
  ČAS ZA ODVZEM                      
                       
  PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:00 - 15:00h 7:00 - 15:00h 7:00 - 15:00h 7:00- 15:00h 7:00 - 15:00h    / za prvi pregled 0      
                       
                       
MALICA             11:30-12:00                    
                       
Opombe:Telefon: 03/56 54 467. E-mail naslov: laboratorij@zd-hrastnik.si              
                       
Pri odvzemu krvi za biokemične preiskave priporočamo, da ste tešči (pri odvzemu za holesetrol in glukozo morate obvezno biti tešči; spijete lahko le kozarec vode).
                       
7:00 - 11:00  odvzem  >NA TEŠČE<;                    
                       
7:00 - 15:00  odvzem >NUJNO< in pacienti >medicine dela<                
                       
7:00 – 15:00  sprejem ostalega biološkega materiala                  
                       
                       
                       
                       
                       
SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK, Novi log 4/a, 1430 Hrastnik        
                       
Ejupi Betim, dr.med. spec.druž.med.                    
T: 03 56 54 108                      
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  07:30 - 12:00  / / 07:30-14:00 / / za prvi pregled 0      
                       
Opombe:                      
                       
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek od 8.30 - 10.00 ure.                  
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbi Grahek, s.m.s.                
                       
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 108                    
                       
- po elektronski pošti: dsh@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik              
                       
Kristina Kovachevski, dr. dent. med.                    
nadomeščajo zobozdravniki po pogodbi                  
T: 03 56 54 458                      
Št. opredeljenih oseb: 1675            
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  08:30 -13:30 h 08:30 -13:30 h 08:30 -13:30 h 08:30 -13:30 h 08:30 -13:30 h / za začetek zdravljenja 7      
za protetiko 54      
Frosina Dajo Brodar, dr. dent. med.   14:30-19:30                
Urška Zupanc, dr. dent.med.     15.30 -20. 30.h             
        vsako drugo sredo            
Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni. Sprejme jih ambulanta po razporedu.              
Opombe:                      
Ordinacijski čas z odmorom za malico.                    
Amb. dela po raporedu 1x na 6 tednov v petek popoldan (12:00-19:00).                
Naročanje na preglede vsak dan od                      
 Odgovorna oseba za naročanje: Jožica Osterman. Telefon: 03/56 54 458. E-mail naslov za naročanje: zobna1@zd-hrastnik.si      
Naročanje na preglede vsak dan od 08.00 - 12.00.                  
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Jožica Osterman t.z.n.              
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 458                    
                       
- po elektronski pošti: zobna1@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO - OŠ NHR HRASTNIK, Log 19, 1430 Hrastnik        
                       
Marijana Ivanova, dr. dent. med.                
T:031-634-413                  
Št. opredeljenih oseb: 1095                    
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  07:00 -13:30h 07:00 - 18:30h 07:00 -13:30h 07:00 -13:30h 07:00 -13:30h / za začetek zdravljenja 7      
za protetiko 7      
                       
                       
Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni. Sprejme jih ambulanta po razporedu.              
                       
Opombe:Ordinacijski čas  brez odmora za malico.                  
                       
                       
Amb. dela po raporedu 1x na 6 tednov v petek popoldan (12:00-18:30).                
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, torek od 15.00 -.17.00 ure.        
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Irena Draksler zobotehnik              
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 42 456                    
                       
- po elektronski pošti: zobna@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
ZASEBNE ZOBNE ORDINACIJE                  
                       
FELE ŽUJIĆ ANICA, dr. dent. med.                    
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
                       
                       
GUNA JERNEJ, dr. dent. med.                    
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
                       
                       
                       
TEPAVČEVIĆ ALEKSANDAR, dr. dent. med.  - APEX-T.A. d.o.o.                
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
                       
                       
                       
GORDANA SPAIĆ, STARK d.o.o. - zobozdravstvena dejavnost za mladino              
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
 ZAČASNI URNIK 01.03.19 - 31.03.19
                     
 PONEDELJEK TOREK
SREDA
ČETRTEK
               
 15,00 - 19,00
14,30 - 18,30
8,00 - 12,00
14,30 - 18,30
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA            
                       
Seima Kazaferović, dr.med.spec.mdpš.                
T: 03 56 54 463              
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  07:00 -14:00h 7:00 - 14:00h 11:30 - 19:00h 7:00 14:00h 7:00 - 14:00h / za prvi pregled 5      
     
                       
Opombe: Telefon: 03/56 54 463                    
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -17.00 ure.        
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Nina Korbar dipl.m.s.              
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 463                    
                       
- po elektronski pošti: dmd@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       

 

SPLOŠNA AMBULANTA, HIŠNI OBISKI, ZDRAVLJENJE NA DOMU, KURATIVA


SPLOŠNA AMBULANTA 1

Vesna Trifoni, dr. med.spec.druž.med.
T: 03 56 54 464


Št. opredeljenih oseb: 1342

ORDINACIJSKI ČAS    PON 
TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  

12:30-
 19:30h   
7:30 - 14:00h 7:30 - 14:00h 07:30 - 14:00 7:30-  
14:00h   
/ za prvi pregled 0  

Opombe: Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Petek: vsak 5. petek popoldan od 12:30 do 20:00.

Naročanje na preglede ponedeljek, torek, in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda in četrtek od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Jakob Klenovšek, t.z.n.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 464

- po elektronski pošti: amb1@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


REFERENČNA AMBULANTA - DR. TRIFONI

Katja Krpič, dipl.m.s.
T: 03 56 54 470

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  

7:00 - 12:30h
 
7:00 - 12:30h
/ za prvi pregled 5  

Opombe:

Nosilec referenčne amb. je Vesna Trifoni, dr.med.

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Naročanje na preglede torek, in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Katja Krpič, dipl.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 470

- po elektronski pošti: amb1-ref@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik 

SPLOŠNA AMBULANTA 2

Dragan Ristić, dr. med.spec.druž.med.
T: 03 56 54 466


Št. opredeljenih oseb: 1342
ORDINACIJSKI ČAS    PON 
TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
07:30-
 14:15h   
7:30 - 14:15h 12:30-
20:00h
07:30 - 14:15h 7:30-  
14:15h   
/ za prvi pregled 0  

Opombe: Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Petek: vsak 5. petek popoldan od 12:30 do 20:00.

Naročanje na preglede ponedeljek, torek, in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda in četrtek od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Darja Gojgič s.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 466

- po elektronski pošti: amb2@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


REFERENČNA AMBULANTA - DR. RISTIĆ

Aleksandra Krajšič, dipl.m.s.
T: 03 56 54 470

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  


7:00 - 12:30h
  13:00 -20:00h
7:30 - 12:30
/ za prvi pregled 5  

Opombe:

Nosilec referenčne amb. je Dragan Ristić, dr.med.

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Naročanje na preglede torek, in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Aleksandra Krajšič, dipl.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 470

- po elektronski pošti: amb2-ref@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


 ZASEBNE SPLOŠNE AMBULANTE


AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

 


Zasebnica Manca Zupan, dr. med.

POVEZAVA NA URNIK


ZP DOL PRI HRASTNIKU, Trg borcev NOB 13, 1431 Dol pri Hrastniku

Zasebnica Amna Sarajlić, dr.med.

POVEZAVA NA URNIK


OTROŠKI DISPANZER - KURATIVA

DISPANZER ZA OTROKE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Zasebnica Katarina Potušek Kuhar dr.med.

POVEZAVA NA URNIK


ŠOLSKI DISPANZER - KURATIVA

DISPANZER ZA ŠOLARJE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Monika Mlinar Agrež, dr. med.
T
: 03 56 54 455

Št. opredeljenih oseb: 1810

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
7:30 -14:30h 12:30 - 19:30h 7:30 - 14:30h 7:30 - 14:30 h
7:30 -14:30h /
za prvi pregled 0  


Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom za malico.

Petek: vsak 5. petek popoldan od 13:00 do 20:00.

Naročanje na preglede ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, torek od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam : Anamarija Horvatič s.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 455

- po elektronski pošti: sd@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

 


DISPANZER ZA ŽENSKE

DISPANZER ZA ŽENSKE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Jelka Markovič Grahek, dr. med., spec.gin.
T
: 03 56 54 462


Št. opredeljenih oseb: 3411
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
13:00 - 20:00h 13:15 -  20:00h
vsako drugo 14:00-18:00 6:30 - 13:30h
/

/ za prvi pregled 5
 

Opombe
:Čakalna doba do 90 dni. Praviloma se upoštevajo želje pacientk in se na ta način določi datum pregleda.

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Naročanje na preglede ponedeljek, torek, in sreda od 15.00 - 17.00 ure, četrtek od 08.00 -.12.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Ines Prah s.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 462

- po elektronski pošti: dzz@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

 


FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA

FIZIOTERAPIJA, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt


T
: 03 56 54 471

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB      
6:30-14:00h 6:30-14:00h 10:00-17:30h 10:00-17:30h 6:30-14:00h /      

Opombe
:Ordinacijski čas je
z odmorom za malico.

V času dopustov in bolniških izpadov je delovni čas samo dopoldan.

Naročanje na preglede ponedeljek - petek od 11.00 - 13.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 471

- po elektronski pošti: fizioterapija@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


 

Čakalne dobe za zelo hitro do 14 dni, za hitro do 90 dni in za redno do 180 dni.

Minimalne čakalne dobe - 01.02.2019:          

- zelo hitro         1 dnI

- hitro                90 dni

- redno             139 dniKatarina Radak, višji fizioterapevt
T
: 03 56 54 471

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB      

10:00-17:30h 10:00-17:30h 6:30-14:00h 6:30-14:00h 6:30-14:00h /      

Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom za malico.
V času dopustov in bolniških izpadov je delovni čas samo dopoldan.

Naročanje na preglede ponedeljek - petek od 11.00 - 13.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Katarina Radak, višji fizioterapevt

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 471

- po elektronski pošti: fizioterapija@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


Čakalne dobe za zelo hitro do 14 dni, za hitro do 90 dni in za redno do 180 dni.

Minimalne čakalne dobe - 01.02.2019:

- zelo hitro           1 dnI

- hitro                  90 dni

- redno               139 dni

 


PATRONAŽA, BABIŠKA, SOCIALNA SLUŽBA

PATRONAŽA, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Marija Laneger, dipl.m.s.

T
: 03 56 54 456

M: 041 334 668

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 - 11:30h
za prvi obisk 5  

Opombe
:

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).

Sobota 1x mesečno.

Naročanje:

Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15

Telefon: 03/56 54 456.

E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si

Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik
Tamara Zemljak, dipl.m.s.

T: 03 56 54 456

M: 041 334 668


ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  

7:00 - 14:00
/ /
/ /

/

np 5  

Opombe
:

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).

Sobota 1x mesečno.

Naročanje:

Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15

Telefon: 03/56 54 456.

E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si

Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 HrastnikNika Grilc, dipl.m.s.

T: 03 56 54 456

M: 041 334 668


ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  

9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:30 - 17:00h

7:00 - 11:30h

np 5  

Opombe:

 

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).

Sobota 1x mesečno.

Naročanje:

Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15

Telefon: 03/56 54 456.

E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si

Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

 


NEGA NA DOMU

NEGA NA DOMU, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Saša Rabuzin, s.m.s.

T: 03 56 54 456

M: 041 334 668ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h

7:00 - 11:30h

za prvi pregled 5  

Opombe:

 

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).

Sobota 1x mesečno.

Naročanje:

Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15

Telefon: 03/56 54 456.

E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si

Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

 


Tamara Zemljak, dipl.m.s.

 

T: 03 56 54 456

M: 041 334 668


ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
7:00 - 14:15h


np 5  

Opombe:

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).

Sobota 1x mesečno.

Naročanje:

Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15

Telefon: 03/56 54 456.

E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si

Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


LABORATORIJ

Novi dom 11, 1430 Hrastnik

Nadzorni: Katarina Jordan Jazbec, univ.dipl.biol.spec.med.biokem.

Vodja: Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biomed.

Zaposleni: Marija Jeraj, dipl.inž.lab.biomed. - nadomešča Eva Žerko; Tanja Vidmar, lab.teh.

T: 03 56 54 467

Obratovalni čas laboratorija

 

1.1.-24.6.

1.9.-31.12.

25.6.-31.8.

 

ponedeljek - petek

600 - 1600

600 - 1400

obratovalni čas laboratorija

ponedeljek - petek

700 - 1500

700 - 1300

obratovalni čas odvzemov in sprejema materiala

torek in četrtek

700 - 1500

700 - 1300

odvzemi in sprejem materiala za pošiljanje v različne ustanove v Ljubljano

ponedeljek – četrtek,

petek

700 - 1500

700 - 1100

700 - 1300

700 - 1100

odvzemi in sprejem materiala za pošiljanje v SBT

Ob sobotah, nedeljah in praznikih laboratorij ne obratuje.

ORDINACIJSKI

ČAS

PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

ČAKALNA DOBA

MIN DNI

 

 

6:00 - 16:00h

6:00 - 16:00h

6:00 - 16:00h

6:00 - 16:00h

6:00 - 16:00h

  /

za prvi pregled

0

 

 

  ČAS ZA ODVZEM

PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

ČAKALNA DOBA

MIN DNI

 

 

7:00 - 15:00h

7:00 - 15:00h

7:00 - 15:00h

7:00- 15:00h

7:00 - 15:00h

   /

za prvi pregled

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALICA             11:30-12:00

 

Opombe:Telefon: 03/56 54 467. E-mail naslov: laboratorij@zd-hrastnik.si

Pri odvzemu krvi za biokemične preiskave priporočamo, da ste tešči (pri odvzemu za holesetrol in glukozo morate obvezno biti tešči; spijete lahko le kozarec vode).

7:00 - 11:00  odvzem  >NA TEŠČE<;

7:00 - 15:00  odvzem >NUJNO< in pacienti >medicine dela<

7:00 – 15:00  sprejem ostalega biološkega materiala

___________________________________________________________________________________

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM ZAVODU

SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK, Novi log 4/a, 1430 Hrastnik

Ejupi Betim, dr.med. spec.druž.med.
T
: 03 56 54 108

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
07:30 - 12:00
 / / 07:30-14:00 / /
za prvi pregled 0  

Opombe
:


 

Zdravniki splošnih ambulant in pogodbeni.

Ordinacijski čas je brez odmora za malico.

Naročanje na preglede ponedeljek od 16.00 - 18.00 ure, četrtek od 08.00 -.12.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Tamara Zemljak, dipl.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 108

- po elektronski pošti: dsh@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik

 

 

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


Kristina Kovachevski, dr. dent. med.
nadomeščajo zobozdravniki po pogodbi
T
: 03 56 54 458
Št. opredeljenih oseb: 1675
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  

07:00 -14:00h 07:00 - 14:00h 12:00 - 19:00h 12:00 19:00h 7:00 - 14:00h / za začetek zdravljenja
za protetiko
7
54
 


Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni. Sprejme jih ambulanta po razporedu.
Opombe:
Ordinacijski čas z odmorom za malico.
Amb. dela po raporedu 1x na 6 tednov v petek popoldan (12:00-19:00).
Naročanje na preglede sreda in četrtek 12.00 - 16.00 ure, ponedeljek, torek in petek 08.00 - 12.00 ure. Odgovorna oseba za naročanje: Jožica Osterman. Telefon: 03/56 54 458. E-mail naslov za naročanje: zobna1@zd-hrastnik.si

Naročanje na preglede ponedeljek, torek in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda in četrtek od 12.00 - 16.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Jožica Osterman t.z.n.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 458

- po elektronski pošti: zobna1@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 HrastnikZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO - OŠ NHR HRASTNIK, Log 19, 1430 Hrastnik


Marijana Ivanova, dr. dent. med.
T
:03-56 42 456

Št. opredeljenih oseb: 1095
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  
07:00 -14:00h 07:00 - 19:00h 07:00 - 14:00h 07:00 14:00h 7:00 - 14:00h / za začetek zdravljenja
za protetiko
7
7
 


Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni. Sprejme jih ambulanta po razporedu.
Opombe:Ordinacijski čas z odmorom za malico.
Amb. dela po raporedu 1x na 6 tednov v petek popoldan (12:00-19:00).

Naročanje na preglede ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, torek od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Irena Draksler zobotehnik

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 42 456 ali 031 634 413

- po elektronski pošti: zobna@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik


URNIK NUDENJA ZOBOZDRAVSTVENE POMOČI PACIENTOM Z BOLEČINAMI,KI ŠE NIMAJO IZBRANEGA

ZOBOZDRAVNIKA ALI JE TA ODSOTEN.

 

 

PONEDELJEK: DOPOLDAN   KRISTINA KOVACHEVSKI;  dr.dent.med.

                                                Od 8:30-11:30

                      POPOLDAN    ANICA FELE ŽUJIĆ dr.dent.med.

                                               Od 15:00 – 18:00

 

TOREK:       DOPOLDAN    KRISTINA KOVACHEVSKI;dr.dent.med.

                                               Od 8:30 – 11:30

                      POPOLDAN    MIRJANA Ivanova dr.dent.med.v OŠNHR

                                               Od 12:00 – 18:00   (vhod pri bazenu)

 

SREDA:       DOPOLDAN    GORDANA SPAIĆ dr.dent.med.

                                               Od 8:00 – 14:00  

                      POPOLDAN     ALEKSANDAR TEPAVČEVIĆ dr.dent.med

                                               Od 15:00 – 18:00

 

ČETRTEK    DOPOLDAN    ANICA FELE ŽUJIĆ dr.dent.med.

                                               Od 8:00 – 11:00

                      POPOLDAN    JERNEJ GUNA  dr.dent.med.

                                               Od 12:30 – 18:30

 

PETEK:        DOPOLDAN    ALEKSANDAR TEPAVČEVIĆ dr.dent.med

                                                            Od 8:00 – 11:00

 

                      POPOLDAN    DEŽURNI PO RAZPOREDU

                                                           Od 12:30—18:00

 

MED NUJNO ZDRAVLJENJE V ZOBOZDRAVSTVU SPADA:

 

- OTEKLINA

- BOLEČINA

- KRVAVITEV

- POŠKODBA

 

VSE OSTALE STORITVE SO SAMOPLAČNIŠKE-OZIROMA JIH ZAVAROVALNICA NE PRIZNA.

 


ZASEBNE ZOBNE ORDINACIJE

 

FELE ŽUJIĆ ANICA, dr. dent. med.

POVEZAVA NA URNIK


GUNA JERNEJ, dr. dent. med.

POVEZAVA NA URNIK

 

TEPAVČEVIĆ ALEKSANDAR, dr. dent. med.  - APEX-T.A. d.o.o.

POVEZAVA NA URNIK

 

GORDANA SPAIĆ, STARK d.o.o. - zobozdravstvena dejavnost za mladino

POVEZAVA NA URNIKDISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

 

Seima Kazaferović, dr.med.spec.mdpš.
T
: 03 56 54 463

ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  

07:00 -14:00h 7:00 - 14:00h 12:00 - 19:00h 7:00 14:00h 7:00 - 14:00h / za prvi pregled

5

 

Opombe: Telefon: 03/56 54 463

Naročanje na preglede ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -.17.00 ure.

Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Nina Korbar dipl.m.s.

Naročite se lahko:

- osebno

- po telefonu: 03/56 54 463

- po elektronski pošti: dmd@zd-hrastnik.si

- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik 
 
prijava   |   o avtorjih   |   pravni poduk   |   natisni   |   dodaj med priljubljene   |   privzeta stran   |   na vrh