ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11
1430 Hrastnik
 

SPLOŠNA AMBULANTE

                 
                       
                       

SPLOŠNA AMBULANTA 1

                   
                       
Betim Ejupi, dr. med.spec.druž.med.                    
T: 03 56 54 464
                   
                       
                       
Št. opredeljenih oseb: 1342                    
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS    PON  TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  13:00 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-14:30 7:30-14:30 / za prvi pregled 0      
20:00    
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom za malico.                  
malica zjutraj - 11.30 -12.00   malica popoldan - 17.30 -18.00            
                       
Petek: vsak 5. petek popoldan od 14:00 do 20:00.                  
Naročanje na preglede ponedeljek 13.30 - 17.30,  torek,  sreda, četrtek in  petek od 07.30 - 11.30 ure.          
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Anže Dušak, t.z.n.              
                       
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 464                    
- po elektronski pošti: amb1@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
REFERENČNA AMBULANTA - DR. EJUPI
                 
                       
                       
Katja Krpič, dipl.m.s. - nadomešča Barbara Leskovšek Polak dipl.m.s.(torek in četrtek)            
T: 03 56 54 464                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI    
    7:00-12:00     11:00-16:00   / za prvi pregled 5    
Katja Krpič, dipl.m.s. - nadomešča Sandra Krajšič dipl.m.s.(petek)     7:00-15:00        
T: 03 56 54 470                      
Opombe:                       
Nosilec referenčne amb. je Betim Ejupi, dr.med.                  
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede v splošni ambulanti dr. Ejupi v  ponedeljek 13.30 - 17.30,  torek,  sreda, četrtek in  petek od 07.30 - 11.30 ure.    
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbara Leskošek Polak, dipl.m.s.            
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 470                    
                       
- po elektronski pošti: amb1-ref@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
SPLOŠNA AMBULANTA 2                    
                       
Dragan Ristić, dr. med.spec.druž.med.                    
T: 03 56 54 466                      
                       
                       
Št. opredeljenih oseb: 1342                    
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS    PON  TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:30 7:30 - 14:00 12:30 07:30 - 14:00 7:30-   / za prvi pregled 0      
14:00 19:30 13:00    
                       
Opombe: Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Petek: vsak 5. petek popoldan od 12:00 do 20:00. Vsako zadnjo sredo v mesecu se ordinacijski čas podaljša za eno uro.
                 
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda  od 15.00 -17.00 ure.        

                     
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Darja Gojgič s.m.s.                
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 466                    
                       
- po elektronski pošti: amb2@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
REFERENČNA AMBULANTA - DR. RISTIĆ                  
                       
                       
Barbara Zupančič, dipl.m.s.                    
T: 03 56 54 454                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI    
   7:00 - 14:00 7:00 - 14:00h   13:00 -19:00h  
/ za prvi pregled 5    
                       
Opombe:         vsako drugo sredo
             
                       
Nosilec referenčne amb. je Dragan Ristić, dr.med.                  
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede torek, in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -.17.00 ure.            
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbara Zupančič, dipl.m.s.              
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 454                    
                       
- po elektronski pošti: ref3@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
AMB V. in ŠOLSKI DISPANZER                    
                       
Vesna Trifoni, dr. med. spec. spl. in druž. med.                  
T: 03 56 54 455                      
                       
                       
AMBULANTA V                      
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:30 -14:30h 12:30 - 20:00h   7:30 - 14:30 h 7:30 -14:00h / za prvi pregled 0      
                       
ŠOLSKI DISPANZER                    
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
      7:30-13:50     / za prvi pregled 0      
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom  za malico.                  
malica zjutraj - 11.00 -11.30   malica popoldan - 16.00 -16.30            
                       
Petek: vsak 5. petek popoldan od 13:00 do 20:00. Vsako zadnjo sredo v mesecu se ordinacijski čas podaljša za eno uro.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, torek od 15.00 -.17.00 ure.        
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam : Anamarija Horvatič s.m.s.              
                       
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 455                    
- po elektronski pošti: sd@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
REFERENČNA AMBULANTA - DR. VESNA TRIFONI
               
                       
                       
Barbara Zupančič, dipl.m.s.                    
T: 03 56 54 454                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR   SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI    
 
 
 13:00 - 19:00
07:00 - 14:00 07:00 - 14:00 / za prvi pregled      
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom  za malico.    vsako drugo sredo
             
                       
malica zjutraj - 11.00 -11.30   malica popoldan - 16.00 -16.30            
                       
Nosilec referenčne amb. je Vesna Trifoni, dr.med.                
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, četrtek od 8.00 do 12.00 ure,  torek, in petek od 13.00 - 14.00 ure.          
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbara Zupančič.                
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 454                    
- elektronsko   ref3@zd-hrastnik.si                
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
                       
DISPANZER ZA ŽENSKE                    
                       
DISPANZER ZA ŽENSKE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec.gin.
Milanović Olivera, dr. med., spec.gin.
Nataša Kočnar, dr. med., spec.gin.
                 
T: 03 56 54 462                      
                       
Št. opredeljenih oseb: 3411            
               
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET
PET

ČAKALNA DOBA MIN DNI        
  13:00 - 20:00h 13:15 -  20:00h vsako drugo 14:00-18:00 6:30 - 13:30h / za prvi pregled 5        
             
             
                       
Opombe: Čakalna doba do 90 dni. Praviloma se upoštevajo želje pacientk in se na ta način določi datum pregleda.        
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, torek, in sreda od 15.00 - 17.00 ure, četrtek od 08.00 -12.00 ure.          
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Ines Prah s.m.s.                
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 462                    
- po elektronski pošti: dzz@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
FIZIOTERAPIJA                       
FIZIOTERAPIJA, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt; Katarina Radak, višji fizioterapevt; Neja Fink, diplomirani fizioterapevt         
T: 03 56 54 471                      
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB          
Alenka Trstenjak 6:30-13:30h 6:30-13:30h 10:45-17:45h 10:45-17:45h 6:30-13:30h /          
Katarina Radak 10:45-17:45h 10:45-17:45h 6:30-13:30h 6:30-13:30h 6:30-13:30h /          
Neja Fink 6:30 - 9:20 6:30 - 9:20 6:30 - 9:20 6:30 - 9:20 6:30 - 9:10 /          
                       
Opombe: Ordinacijski čas je z odmorom za malico.                  
malica zjutraj - 10.00 -10.30   malica popoldan - 15.00 -15.30            
                       
V času počitnic, dopustov in bolniških izpadov je delovni čas samo dopoldan.                
                       
Naročanje na preglede ponedeljek - petek od 11.00 - 13.00 ure.                
                       
Pooblaščeni osebi za čakalno knjigo: Katarina Radak, višji fizioterapevt in Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
           
          Čakalne dobe za zelo hitro do 14 dni, za hitro do 90 dni in za redno   
Naročite se lahko:         do 180 dni.          
                   
     
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 54 471       -
       
- po elektronski pošti: fizioterapija@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik  
         
         
           
         
       
                       
                       
PATRONAŽA                      
PATRONAŽA, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Marija Laneger, dipl.m.s., Nika Grilc dipl.m.s. (nadomešča Vesna Blaj Martinc,  dipl.m.s.in mag. zdrav. nege), Tamara Zemljak, dipl.m.s.    
T: 03 56 54 456                      
M: 041 334 668                      
                       
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
Marija Laneger 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:00h 7:00 - 11:30h za prvi obisk 5      
Vesna Blaj Martinc 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:45 - 17:00h 9:30 - 17:00h 7:00 - 11:30h np 5      
Tamara Zemljak 7:00 - 14:00 / / / / / np 5      
 od 1.1.2020 dalje
                     
Nika Knežak 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:15h 7:00 -14:00h 7:00 - 11:30h          
                       
Ovčar Groboljšek Natalija 7:00 -14:15h   7:00 -14:15h   7:00 -09:45h            
                       
Opombe:                      
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).            
                       
Sobota 1x mesečno.                      
                       
Naročanje:                      
                       
Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15                    
                       
Telefon: 03/56 54 456   M: 041 334 668                  
                       
E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si                  
                       
Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                

                   
NEGA NA DOMU, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                  
                       
Saša Rabuzin, s.m.s.                      
                       
T: 03 56 54 456                      
M: 041 334 668                      
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 14:15h 7:00 - 11:30h za prvi pregled 5      
 Po razporedu
 7:00 - 14:15h
                   
Opombe:                      
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Izvajalec zagotavlja kontinuirano nego ob nedeljah in praznikih (1 sestra 52 ur/leto).            
                       
Sobota 1x mesečno.                      
                       
Naročanje:                      
                       
Osebno - 6:30 - 7:30 in 13:45 - 14:15                    
                       
Telefon: 03/56 54 456.   M: 041 334 668                  
                       
E-mail naslov: patronaza@zd-hrastnik.si                  
                       
Po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
LABORATORIJ                      
Novi dom 11, 1430 Hrastnik                    
                       
Vodja  : Katarina Jordan Jazbec, univ.dipl.biol.spec.med.biokem.                
                       
Nadomestni vodja: Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biomed.                
                       
Zaposleni: Marija Jeraj, dipl.inž.lab.biomed.;  Eva Žerko, lab.teh., Tanja Vidmar, lab.teh.            
                       
T: 03 56 54 467                      
Obratovalni čas laboratorija                 
  1.1.-24.6. 25.6.-31.8.                  
1.9.-31.12.                
                       
ponedeljek - petek 700 - 1500 700 - 1300 obratovalni čas odvzemov in sprejema materiala                
torek in četrtek  700 - 1500 700 - 1300 odvzemi in sprejem materiala za pošiljanje v različne ustanove v Ljubljano                
ponedeljek – četrtek,  700 - 1500 700 - 1300 odvzemi in sprejem materiala za pošiljanje v SBT                
petek 700 - 1100 700 - 1100        
Ob sobotah, nedeljah in praznikih laboratorij ne obratuje.    
                   
ČAS ZA ODVZEM
PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
       

     
  7:00 - 15:00h 7:00 - 15:00h 7:00 - 15:00h 7:00 - 15:00h 7:00 - 15:00h   / za prvi pregled 0      
                       
                       
                       
  DELOVNI ČAS                      
                       
  PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  6:00 - 16:00h 6:00 - 16:00h 6:00 - 16:00h 6:00- 16:00h 6:00 - 16:00h    / za prvi pregled 0      
                       
                       
MALICA             11:30-12:00                    
                       
Opombe:Telefon: 03/56 54 467. E-mail naslov: laboratorij@zd-hrastnik.si              
                       
Pri odvzemu krvi za biokemične preiskave priporočamo, da ste tešči (pri odvzemu za holesetrol in glukozo morate obvezno biti tešči; spijete lahko le kozarec vode).
                       
7:00 - 11:00  odvzem  >NA TEŠČE<;                    
                       
7:00 - 15:00  odvzem >NUJNO< in pacienti >medicine dela<                
                       
7:00 – 15:00  sprejem ostalega biološkega materiala                  
                       
                       
                       
                       
                       
SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK, Novi log 4/a, 1430 Hrastnik        
                       
Ejupi Betim, dr.med. spec.druž.med.                    
T: 03 56 54 108                      
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  07:30 - 12:00  / / 07:30-14:00 / / za prvi pregled 0      
                       
Opombe:                      
                       
                       
Ordinacijski čas je brez odmora za malico.                  
                       
Naročanje na preglede ponedeljek od 8.30 - 10.00 ure.                  
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Barbi Grahek, s.m.s.                
                       
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 108                    
                       
- po elektronski pošti: dsh@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
                       
                       
                       
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE, Novi dom 11, 1430 Hrastnik              
                       
Kristina Kovachevski, dr. dent. med.                    
nadomeščajo zobozdravniki po pogodbi                  
T: 03 56 54 458                      
Št. opredeljenih oseb: 1675            
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI  Število opred.
   
  07:30 -14:00 h 07:30 -14:00 h 11:30 -18:00 h 07:30 -14:00 h 07:30 -14:00 h / za začetek zdravljenja 90  1.628    
za protetiko 120
     
   
               
     
           
       
           
Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni. Sprejme jih ambulanta po razporedu.              
Opombe:                      
Ordinacijski čas brez odmora za malico.                    
Amb. dela po raporedu 1x na 6 tednov v petek popoldan (11:30-18:00).                
Naročanje na preglede vsak dan od                      
 Odgovorna oseba za naročanje: Jožica Osterman. Telefon: 03/56 54 458. E-mail naslov za naročanje: zobna1@zd-hrastnik.si      
Naročanje na preglede vsak dan dopoldan od 13.00 - 14.00. Popoldan - torek 18,00 - 19,00
                 
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Jožica Osterman t.z.n.              
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 458                    
                       
- po elektronski pošti: zobna1@zd-hrastnik.si                  
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO - OŠ NHR HRASTNIK, Log 19, 1430 Hrastnik        
                       
Biljana Ilievska, dr. dent. med.                
T:031-634-413                  
Št. opredeljenih oseb: 1095                    
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  07:00 -13:30h 11:30 - 18:00h 07:00 -13:30h 07:00 -13:30h 07:00 -13:30h / za začetek zdravljenja 7      
za protetiko 7      
                       
                       
Za paciente z bolečinami čakalne dobe ni. Sprejme jih ambulanta po razporedu.              
                       
Opombe: Malica - dopoldan - 10:00 - 10:30;    popoldan 15:30 - 16:00
                 
                       
                       
Amb. dela po raporedu 1x na 6 tednov v petek popoldan (11:30-18:00).                
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 09.00 - 13.00 ure, torek od 15.00 -.19.00 ure.        
                       
Pooblaščena oseba za naročanje in čakalno knjigo: Katja Krautberger TZN - zobna asistentka
             
Naročite se lahko:                      
- osebno                      
- po telefonu: 03/56 42 456                    
                       
- po elektronski pošti: zobna@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Šolska zobna ambulanta,  Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       
ZASEBNE ZOBNE ORDINACIJE                  
                       
FELE ŽUJIĆ ANICA, dr. dent. med.                    
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
                       
                       
GUNA JERNEJ, dr. dent. med.                    
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
                       
                       
                       
TEPAVČEVIĆ ALEKSANDAR, dr. dent. med.  - APEX-T.A. d.o.o.                
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
                       
                       
                       
GORDANA SPAIĆ, STARK d.o.o. - zobozdravstvena dejavnost za mladino              
                       
POVEZAVA NA URNIK                      
 ZAČASNI URNIK 01.03.19 - 31.03.19
                     
 PONEDELJEK TOREK
SREDA
ČETRTEK
               
 15,00 - 19,00
14,30 - 18,30
8,00 - 12,00
14,30 - 18,30
               
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA            
                       
Seima Kazaferović, dr.med.spec.mdpš.                
T: 03 56 54 463              
                       
ORDINACIJSKI ČAS PON TOR SRE ČET PET SOB ČAKALNA DOBA MIN DNI      
  07:00 -14:00h 7:00 - 14:00h 11:30 - 19:00h 7:00 14:00h 7:00 - 14:00h / za prvi pregled 5      
     
                       
Opombe: Telefon: 03/56 54 463                    
                       
Naročanje na preglede ponedeljek, torek, četrtek in petek od 08.00 - 12.00 ure, sreda od 15.00 -17.00 ure.        
                       
Odgovorna oseba za naročanje in čakalni seznam: Nina Korbar dipl.m.s.              
                       
Naročite se lahko:                      
                       
- osebno                      
                       
- po telefonu: 03/56 54 463                    
                       
- po elektronski pošti: dmd@zd-hrastnik.si                  
                       
- po navadni pošti na naslov: ZD Hrastnik, Novi dom 11, 1430 Hrastnik                
                       
                       
                       

 
 
 
prijava   |   o avtorjih   |   pravni poduk   |   natisni   |   dodaj med priljubljene   |   privzeta stran   |   na vrh