ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11
1430 Hrastnik
 

INFORMACIJE


Podatki o zavodu


Zdravstveni dom Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik
Telefon: 03 5654 450
Faks: 03 5643 434
E mail: zdhrastnik@siol.net
TRR: 01234-6030920355
ID DDV: 40459454
Matična številka: 5063086

DIREKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN DEŽURNA AMB      03 56 54 451

Zdravstveni dom Hrastnik

tel. številka

 
 


Splošna amb. II - Ristić Dragan dr.med.

56-54-466

 


Referenčna amb. II - Barbar Zupančič, dipl.m.s.

56-54-454

 
Splošna amb. I - Vesna Trifoni dr.med. 56-54-464  
Referenčna amb. I - Katja Krpič dipl.m.s. - nadomeščata
Barbara Leskovšek Polak dipl.m.s. in
Aleksandra Krajšič dipl.m.s.
56-54-464  

Dispanzer za medicino dela - Kazaferovič Seima dr.med

56-54-463

 

Dispanzer za žene - Markovič Grahek dr.med.

56-54-462

 

Šolski dispanzer - Mlinar Agrež Monika dr.med.

56-54-455

 

Šolska zobna amb. - Ivanova Marijana dr.dent.med. -


031 634 413

56-42-456

 

Laboratorij

56-54-467

 

Fizioterapija

56-54-471

 

Patronažna služba

56-54-456

 

Rešilna postaja

56-54-468

 

Glavna sestra

56-54-475

 

Tajništvo

56-54-472

 

Računovodstvo

56-54-477

 
Zdravstveno vzgojni center

          56-54-474

 

Zobna amb. za odrasle - Kovachevski Kristina dr.dent.med.- nadom. pogodbeni zobozdr.

          56 54 458

 

ZASEBNA amb. - Zupan Manca dr.med.

56-54-465

 

ZASEBNA pediatrična amb. - Potušek Kuhar dr.med.

56-54-452

 

ZASEBNA Amb. Sarajlić Amna dr.med. - Dol

56-48-827

 

ZASEBNA zobna amb. - Guna dr.dent.med.

56-54-459

 

ZASEBNA zobna amb. - Fele Anica dr.dent.med.

56-54-460

 

ZASEBNA zobna amb. - Tepavčević Aleksandar dr.dent.med.

56-54-461

 

ZASEBNA zobna amb. - Spajić Gordana dr.dent.med.

Ambulanta na Dolu

56-54-457

56 30 858

 

ZASEBNA zobotehnik - Zgomba Milan

56-54-453

 

ZASEBNA zobotehnik - Sebanc Sašo

56-54-469

 

ZASEBNA zasebna patronažna služba - Skočir Elizabeta

56-46-260

 

 

VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Skladno z določbami 58. člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur. list RS št. 15/2008), vas obveščamo, da je pristojna oseba za prejem prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZD Hrastnik:
Gregor Pajić, univ.dipl.ekon., tel 03 56 54 472, v.d. direktor ZD Hrastnik.

Prva zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu zavoda vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Paciente lahko pri uveljavljanju njihovih pravic zastopa tudi varuh pacientovih pravic, ki se nahaja v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana - enota Hrastnik, Novidom 11, Hrastnik (nad Lekarno).
Varuh pacientovih pravic je Melina Omrzel Petek, univ.dipl.jur., ki ima uradne ure:
ponedeljek od 14.00 do 20.00
torek           od 17.00 do 20.00
sreda          od 17.00 do 20.00
telefon 03 56 46 471 in 03 56 46 472
e-pošta: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si 
 

Lokacija


Lokacija: Novi dom 11,1430 HRASTNIK

NOVO!!!!!AKTUALNO
Opredeljevanje pacientov Monike Agrež Mlinar dr.med., spec. druž. in spl. med., poteka - VSAK DAN,  dopoldne od 12.00 do 13.30 ure in TOREK, popoldne  od 17.00 do 18.30 ure.

 


ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

  
-
DELAVNICA SPOPRIJEMANJE S TESNOBO
- DELAVNICA SPOPRIJEMANJE Z DEPRESIJO
- DELAVNICA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG IN DEJAVNIKI TVEGANJA

PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIM VOZILOMPONUDBA ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DELAVNIC
Kontakti


NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


SPLOŠNA MEDICINA


Ambulanta 1

T: (03) 565 44 64

Mail: amb1@zd-hrastnik.si
Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.
Jakob Klenovšek t.z.n.

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 64

Mail: amb1-ref@zd-hrastnik.si

Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.

Katja Krpič dipl.m.s. - nadomeščata
Barbara Leskovšek Polak dipl.m.s. in
Aleksandra Krajšič dipl.m.s.


Ambulanta 2

T: (03) 565 44 66

Mail: amb2@zd-hrastnik.si
Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.
Darja Gojgič s.m.s.

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 54

Mail: amb2-ref@zd-hrastnik.si

Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.

Barbara Zupančič dipl.m.s.

 

Zdravstveno vzgojni center

T: (03) 565 44 74

mail: zvc@zd-hrastnik.si

Tamara Zemljak dipl.m.s.


PATRONAŽNA IN NEGA

T: (03) 565 44 56

Mail: patronaza@zd-hrastnik.si

Marija Laneger dipl.m.s.
Tamara Zemljak dipl.m.s.

Saša Rabuzin s.m.s.

Nika Grilc dipl.m.s. - nadomešča

Vesna Blaj Martinc dipl.m.s., mag.zdr.nege


REŠEVALNA POSTAJA

T: (03) 56 43 434

Mail: resilna@zd-hrastnik.si

Matej Logar

Marko Koritnik t.z.n. - n.p.k.

Tomaž Mihevc t.z.n. - n.p.k.

Jernej Repovž t.z.n. - n.p.k.

Andraž Vidovič t.z.n. - n.p.k.

Blaž Dolinšek t.z.n. - n.p.k.

Grega Skobe t.z.n. - n.p.k.

Tilen Oberčkal t.z.n.

 

DENZITOMETRIJA - MERJENJE KOSTNE GOSTOTE

T: (03) 565 44 75

Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra


RAČUNOVODSTVO

T: (03) 56 54 477

Mail: zdhrastnik@siol.net


TAJNIŠTVO

T: (03) 56 54 472

Mail: zdhrastnik@siol.net
Ambulanta v domu starejših Hrastnik

T:(03) 565 41 08

Mail: dsh@zd-hrastnik.si

Ejupi Betim, dr.med.,

Tamara Zemljak, dipl.m.s.


GLAVNA SESTRA

T: (03) 565 44 75

Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra


DISPANZER ZA ŽENE

T: (03) 565 44 62

Mail: dzz@zd-hrastnik.si

Jelka Markovič-Grahek dr.med.spec.gin.in porod.
Zdenka Kolar, dipl.m.s.
Ines Prah, s.m.s.


AMB. 5 IN ŠOLSKI DISPANZER

T: (03) 565 44 55

Mail: sd@zd-hrastnik.si

Monika Mlinar Agrež, dr.med.
Anamarija Horvatič, s.m.s.

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 54

Mail: ref3@zd-hrastnik.si

Monika Mlinar Agrež, dr.med.spec.druž.med.

Barbara Zupančič dipl.m.s.

ODRASLO ZOBOZDRAVSTVO

T: (03) 565 44 58

Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
Kristina Kovachevski, dr.dent.med. -

nadom. pogodbeni zobozdr.

Joži Osterman, t.z.n.


MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

T:031 634 413

(03)564 24 56

Mail: zobna@zd-hrastnik.si
Marijana Ivanova dr.dent.med.
Irena Draksler zobotehnik


LABORATORIJ

T: (03) 565 44 67

Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si

Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biok.

Tanja Vidmar, lab.teh.

Marija Jeraj, dipl.inž.lab.biom.

Žerko Eva, laboratorisjki tehnik

nadz. Katarina Jordan Jazbec spec.med.biokem.


TEHNIČNE SLUŽBE

T: (03) 565 44 50


FIZIOTERAPIJA

T: (03) 565 44 71

Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
Katarina Radak, višji fizioterapevt

Neja Fink, dipl.fizioterapevt


DISPANZER ZA MEDICINO DELA

T: (03) 565 44 63

Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa

Nina Korbar, dipl.m.s.

Marjeta Brekan, s.m.s.


V. D. DIREKTOR

T: (03) 56 54 450
Mail: gregor.pajic@zd-hrastnik.si

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.


STROKOVNI VODJA

T: (03) 565 44 64

Mail: amb1@zd-hrastnik.si
Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.

 

  
 
prijava   |   o avtorjih   |   pravni poduk   |   natisni   |   dodaj med priljubljene   |   privzeta stran   |   na vrh