ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11
1430 Hrastnik
 

INFORMACIJE


Podatki o zavodu


Zdravstveni dom Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik
Telefon: 03 5654 450
Faks: 03 5643 434
E mail: zdhrastnik@siol.net
TRR: 01234-6030920355
ID DDV: 40459454
Matična številka: 5063086

DIREKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN DEŽURNA AMB      03 56 54 451

Zdravstveni dom Hrastnik

tel. številka

 
 


Splošna amb. II - Ristić Dragan dr.med.

56-54-466

 


Referenčna amb. II - Barbar Zupančič, dipl.m.s.

56-54-454

 
Splošna amb. I - Betim Ejupi dr.med. 56-54-464  
Referenčna amb. I - Katja Krpič dipl.m.s. - nadomeščata
Barbara Leskovšek Polak dipl.m.s. in
Aleksandra Krajšič dipl.m.s.
56-54-464  

Dispanzer za medicino dela - Kazaferovič Seima dr.med

56-54-463

 

Dispanzer za žene

56-54-462

 

Šolski dispanzer - Vesna Trifoni, dr.med.

56-54-455

 

Šolska zobna amb. - Ilievska Biljana dr.dent.med. -


031 634 413

56-42-456

 

Laboratorij

56-54-467

 

Fizioterapija

56-54-471

 

Patronažna služba

56-54-456

 

Rešilna postaja

56-54-468

 

Glavna sestra

56-54-475

 

Tajništvo

56-54-472

 

Računovodstvo

56-54-477

 
Zdravstveno vzgojni center

          56-54-474

 

Zobna amb. za odrasle - Kovachevski Kristina dr.dent.med.- nadom. pogodbeni zobozdr.

          56 54 458

 

ZASEBNA amb. - Zupan Manca dr.med.

56-54-465

 

ZASEBNA pediatrična amb. - Potušek Kuhar dr.med.

56-54-452

 

ZASEBNA Amb. Sarajlić Amna dr.med. - Dol

56-48-827

 

ZASEBNA zobna amb. - Guna dr.dent.med.

56-54-459

 

ZASEBNA zobna amb. - Fele Anica dr.dent.med.

56-54-460

 

ZASEBNA zobna amb. - Tepavčević Aleksandar dr.dent.med.

56-54-461

 

ZASEBNA zobna amb. - Spajić Gordana dr.dent.med.

Ambulanta na Dolu

56-54-457

56 30 858

 

ZASEBNA zobotehnik - Zgomba Milan

56-54-453

 

ZASEBNA zobotehnik - Sebanc Sašo

56-54-469

 

ZASEBNA zasebna patronažna služba - Skočir Elizabeta

56-46-260

 

 

VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Skladno z določbami 58. člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur. list RS št. 15/2008), vas obveščamo, da je pristojna oseba za prejem prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZD Hrastnik:
Gregor Pajić, univ.dipl.ekon., tel 03 56 54 472, v.d. direktor ZD Hrastnik.

Prva zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu zavoda vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Paciente lahko pri uveljavljanju njihovih pravic zastopa tudi varuh pacientovih pravic, ki se nahaja v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana - enota Hrastnik, Novidom 11, Hrastnik (nad Lekarno).
Varuh pacientovih pravic je Melina Omrzel Petek, univ.dipl.jur., ki ima uradne ure:
ponedeljek od 14.00 do 20.00
torek           od 17.00 do 20.00
sreda          od 17.00 do 20.00
telefon 03 56 46 471 in 03 56 46 472
e-pošta: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si 
 


Lokacija


Lokacija: Novi dom 11,1430 HRASTNIK


CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV


NOVO!!!!!AKTUALNO
Pacientke in paciente zdravnice Vesne Trifoni, dr.med., spec.druž.med. obveščamo, da se čim prej opredelite na zdravnika BETIM EJUPI, dr.med., spec.druž.med. Hvala za zaupanje, ekipa ZD Hrastnik


Obrazec:

CEPLJENJE PROTI KLOPNEM MENINGITISU OD 01.09. DALJE

- GLEJ AKTUALNO

 
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

  
-
DELAVNICA SPOPRIJEMANJE S TESNOBO
- DELAVNICA SPOPRIJEMANJE Z DEPRESIJO
- DELAVNICA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG IN DEJAVNIKI TVEGANJA

PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIM VOZILOMPONUDBA ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DELAVNIC

Kontakti


NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


SPLOŠNA MEDICINA


Ambulanta 1

T: (03) 565 44 64

Mail: amb1@zd-hrastnik.si
Betim Ejupi, dr.med.spec.druž.med.
Azra Alić, dipl.m.s.

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 64

Mail: amb1-ref@zd-hrastnik.si

Betim Ejupi, dr.med.spec.druž.med.

Katja Krpič dipl.m.s. - nadomeščata
Barbara Leskovšek Polak dipl.m.s. in
Aleksandra Krajšič dipl.m.s.


Ambulanta 2

T: (03) 565 44 66

Mail: amb2@zd-hrastnik.si
Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.
Darja Gojgič s.m.s.

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 54

Mail: amb2-ref@zd-hrastnik.si

Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.

Barbara Zupančič dipl.m.s.

 

Zdravstveno vzgojni center

T: (03) 565 44 74

mail: zvc@zd-hrastnik.si

Tamara Zemljak dipl.m.s.


PATRONAŽNA IN NEGA

T: (03) 565 44 56

Mail: patronaza@zd-hrastnik.si

Marija Laneger dipl.m.s.
Tamara Zemljak dipl.m.s.

Saša Rabuzin s.m.s.

Nika Grilc dipl.m.s. - nadomešča

Vesna Blaj Martinc dipl.m.s., mag.zdr.nege


REŠEVALNA POSTAJA

T: (03) 56 43 434

Mail: resilna@zd-hrastnik.si

Matej Logar

Marko Koritnik t.z.n. - n.p.k.

Tomaž Mihevc t.z.n. - n.p.k.

Jernej Repovž t.z.n. - n.p.k.

Andraž Vidovič t.z.n. - n.p.k.

Blaž Dolinšek t.z.n. - n.p.k.

Grega Skobe t.z.n. - n.p.k.

Tilen Oberčkal t.z.n.

 

DENZITOMETRIJA - MERJENJE KOSTNE GOSTOTE

T: (03) 565 44 75

Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra


RAČUNOVODSTVO

T: (03) 56 54 477

Mail: zdhrastnik@siol.net


TAJNIŠTVO

T: (03) 56 54 472

Mail: zdhrastnik@siol.net

Ambulanta v domu starejših Hrastnik

T:(03) 565 41 08

Mail: dsh@zd-hrastnik.si

Ejupi Betim, dr.med.,

Tamara Zemljak, dipl.m.s.


GLAVNA SESTRA

T: (03) 565 44 75

Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra


DISPANZER ZA ŽENE

T: (03) 565 44 62

Mail: dzz@zd-hrastnik.si

Cvetka Skušek Fakin, dr. med., spec.gin.
Milanović Olivera, dr. med., spec.gin.
Nataša Kočnar, dr. med., spec.gin
Zdenka Kolar, dipl.m.s.
Ines Prah, s.m.s.


AMB. 5 IN ŠOLSKI DISPANZER

T: (03) 565 44 55

Mail: sd@zd-hrastnik.si

Vesna Trifoni, dr.med.
Anže Dušak, s.m.s.

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 54

Mail: ref3@zd-hrastnik.si

Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.

Barbara Zupančič dipl.m.s.

ODRASLO ZOBOZDRAVSTVO

T: (03) 565 44 58

Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
Kristina Kovachevski, dr.dent.med. -

nadom. pogodbeni zobozdr.

Joži Osterman, t.z.n.


MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

T:031 634 413

(03)564 24 56

Mail: zobna@zd-hrastnik.si
Biljana Ilievska dr.dent.med.
Katja Krautberger, TZN - zobna asistentka


LABORATORIJ

T: (03) 565 44 67

Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si

Simona Kaše Velenšek, mag.lab.biok.

Tanja Vidmar, lab.teh.

Marija Jeraj, dipl.inž.lab.biom.

Žerko Eva, laboratorisjki tehnik

nadz. Katarina Jordan Jazbec spec.med.biokem.


TEHNIČNE SLUŽBE

T: (03) 565 44 50


FIZIOTERAPIJA

T: (03) 565 44 71

Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Alenka Trstenjak, višji fizioterapevt
Katarina Radak, višji fizioterapevt

Neja Fink, dipl.fizioterapevt


DISPANZER ZA MEDICINO DELA

T: (03) 565 44 63

Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa

Nina Korbar, dipl.m.s.

Marjeta Brekan, s.m.s.


V. D. DIREKTOR

T: (03) 56 54 450
Mail: gregor.pajic@zd-hrastnik.si

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.


STROKOVNI VODJA

T: (03) 565 44 64

Mail: amb1@zd-hrastnik.si
, dr.med.spec.druž.med.

 

  
 
prijava   |   o avtorjih   |   pravni poduk   |   natisni   |   dodaj med priljubljene   |   privzeta stran   |   na vrh