ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11
1430 Hrastnik
 

INFORMACIJE


Podatki o zavodu


Zdravstveni dom Hrastnik
Novi dom 11
1430 Hrastnik
Telefon: 03 5654 450
Faks: 03 5643 434
E mail: zdhrastnik@siol.net
TRR: 01234-6030920355
ID DDV: 40459454
Matična številka: 5063086

DIREKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Zdravstveni dom Hrastnik

tel. številka

 
 


Splošna amb. II - Ristić Dragan dr.med.

56-54-466

 


Referenčna amb. II - Aleksandra Krajšič

56-54-470

 

Dispanzer za medicino dela - Kazaferovič Seima dr.med

56-54-463

 

Dispanzer za žene - Markovič Grahek dr.med.

56-54-462

 

Šolski dispanzer - Stošicky Janja dr.med.

56-54-455

 

Šolska zobna amb. - Novak Martina dr.dent.med. - nadom.Marijana Ivanova dr.dent.med.


031 634 413

56-42-456

 

Laboratorij

56-54-467

 

Fizioterapija

56-54-471

 

Patronažna služba

56-54-456

 

Rešilna postaja

56-54-468

 

Glavna sestra

56-54-475

 

Tajništvo

56-54-472

 

Računovodstvo

56-54-477

 
Zdravstveno vzgojni center - Danijela Stjepanović

          56-54-474

 

Zobna amb. za odrasle - Kovachevski Kristina dr.dent.med.- nadom. Senada Ribnikar

          56 54 458

 

Zasebna amb. - Zupan Manca dr.med.

56-54-465

 

Zaseba pediatrična amb. - Potušek Kuhar dr.med.

56-54-452

 

Zas. Amb. Sarajlić Amna dr.med. - Dol

56-48-827

 
Zasebna amb. - Jutreša Prah dr.med.          
          56-54-464
 

Zobna amb. - Guna dr.dent.med.

56-54-459

 

Zobna amb. - Fele Anica dr.dent.med.

56-54-460

 

Zobna amb. - Tepavčević Aleksandar dr.dent.med.

56-54-461

 

Zobna amb. - Spajić Gordana dr.dent.med.

Ambulanta na Dolu

56-54-457

56 30 858

 

Zobotehnik - Zgomba

56-54-453

 

Zobotehnik - Sebanc

56-54-469

 

Zasebna patronažna služba - Skočir

56-46-260

 

 

VARSTVO PACIENTOVIH PRAVIC

Skladno z določbami 58. člena Zakona o pacientovih pravicah (Ur. list RS št. 15/2008), vas obveščamo, da je pristojna oseba za prejem prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic v ZD Hrastnik:
Melita Žarn Tahirović, univ.dipl.ekon., tel 03 56 54 450, direktorica ZD Hrastnik.

Prva zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik v tajništvu zavoda vsak delovnik med 8. in 14. uro.

Paciente lahko pri uveljavljanju njihovih pravic zastopa tudi varuh pacientovih pravic, ki se nahaja v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana - enota Hrastnik, Novidom 11, Hrastnik (nad Lekarno).
Varuh pacientovih pravic je Melina Omrzel Petek, univ.dipl.jur., ki ima uradne ure:
ponedeljek od 14.00 do 20.00
torek           od 17.00 do 20.00
sreda          od 17.00 do 20.00
telefon 03 56 46 471 in 03 56 46 472
e-pošta: melina.omrzel.petek@zzv-lj.si 
 

Lokacija


Lokacija: Novi dom 11,1430 HRASTNIK

NOVO!!!!!


STAVKA - 13.02.2018


OSEBNI ZOBOZDRAVNIK - MENJAVA ZARADI
ODHODA DR. NOVAK


ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE


 
DELAVNICA OPUŠČAM KAJENJE

SPOPADANJE S TESNOBO

SPOPADANJE Z DEPRESIJO

PROGRAM SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

NUJNA MEDICINSKA POMOČ - PRAVICE


PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIM VOZILOMPONUDBA ZDRAVSTVENO VZGOJNIH DELAVNIC
Kontakti


NUJNA MEDICINSKA POMOČ 24h / DAN

Ekipa je na št. 112 najhitreje dosegljiva - ta številka se ne sme zlorabljati za primere, ko zavarovanci niso življenjsko ogroženi.


SPLOŠNA MEDICINA


Ambulanta 2
T: (03) 565 44 66

Mail: amb2@zd-hrastnik.si
Dragan Ristić, dr.med.
Darja Gojgič, Grega Skobe

 

Referenčna ambulanta

T: (03) 565 44 70

Mail: aleksandra.krajsic@zd-hrastnik.si

Dragan Ristić, dr.med.

Aleksandra Krajšič

 

Zdravstveno vzgojni center

TOREK 10 - 18 URE

T: (03) 565 44 74

mail: zvc@zd-hrastnik.si

Danijela Stjepanović


PATRONAŽNA IN NEGA

T: (03) 565 44 56

Mail: patronaza@zd-hrastnik.si

Marija Laneger
Aleksandra Krajšič

Saša Rabuzin

Nika Knežak


REŠEVALNA POSTAJA

T: (03) 56 43 434

Mail: resilna@zd-hrastnik.si

Matej Logar

Marjan Haberl

Marko Koritnik

Tomaž Mihevc

Jernej Repovž

Andraž Vidovič

Blaž Dolinšek

DENZITOMETRIJA - MERJENJE KOSTNE GOSTOTE

T: (03) 565 44 75

Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra


RAČUNOVODSTVO

T: (03) 56 54 477

Mail: zdhrastnik@siol.net


TAJNIŠTVO

T: (03) 56 54 472

Mail: zdhrastnik@siol.net
Ambulanta v domu starejših Hrastnik

T:(03) 565 41 08

Mail: dsh@zd-hrastnik.si

Mateja Marija Belej, dr.med., Darja Gojgič


GLAVNA SESTRA

T: (03) 565 44 75

Mail: zdenka.kolar@zd-hrastnik.si

Zdenka Kolar, dipl.med.sestra


DISPANZER ZA ŽENE

T: (03) 565 44 62

Mail: dzz@zd-hrastnik.si

Jelka Markovič-Grahek dr.med.spec.gin.in porod.
Zdenka Kolar
Ines Prah


ŠOLSKI DISPANZER

T: (03) 565 44 55

Mail: sd@zd-hrastnik.si

Janja Stošicky, dr.med.
Alenka Zakošek

 

ODRASLO ZOBOZDRAVSTVO

T: (03) 565 44 58

Mail: zobna1@zd-hrastnik.si
Kristina Kovachevski, dr.dent.med. -

nadom. Senada Ribnikar dr.dent.med.

Joži Osterman


MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

T:031 634 413

(03)564 24 56

Mail: zobna@zd-hrastnik.si
Martina Novak, dr.dent.med. - nadom. Marijana Ivanova dr.dent.med.
Irena Draksler


LABORATORIJ

T: (03) 565 44 67

Mail: laboratorij@zd-hrastnik.si

Simona Kaše Velenšek

Tanja Vidmar

Marija Jeraj

nadz. Katarina Jordan Jazbec spec.med.biokem.


TEHNIČNE SLUŽBE

T: (03) 565 44 50


FIZIOTERAPIJA

T: (03) 565 44 71

Mail: fizioterapija@zd-hrastnik.si
Alenka Trstenjak
Katarina Radak


DISPANZER ZA MEDICINO DELA

T: (03) 565 44 63

Mail: dmd@zd-hrastnik.si
Seima Kazaferović, dr.med. spec.med.dela in športa
Dragi Kmetič (nadomešča Marjeta Brekan)
Nina Korbar

 

DIREKTORICA

T: (03) 56 54 450
Mail: melita.zarn.tahirovic@zd-hrastnik.si

Melita Žarn Tahirović, univ.dipl.ekon.

 

 

 


 
 
prijava   |   o avtorjih   |   pravni poduk   |   natisni   |   dodaj med priljubljene   |   privzeta stran   |   na vrh